Technologie i nauka

Idź na studia na teledetekcję!

Teledetekcja, mimo tego, że sama nazwa ma prawo pozornie malutko mówić zwykłemu Krawczykowi, to metoda analiz, z którą każdy z tutaj zaglądających ma raz na jakiś czas do czynienia. Jeśli rzucilibyśmy ludziom na ulicy pytanie, czym jest jest teledetekcja, z dużą pewnością mało kto podałby odpowiedź. No ewentualnie, że szczęśliwie trafiłby się uczeń lub jakaś osoba zajmująca się teledetekcją w miejscu pracy.

Czym jest teledetekcja?

Zatem, czym jest teledetekcja? Chcąc zaprezentowanie pierwszej, podstawowej odpowiedzi, można zakomunikować, że to metodologia badań zdalnych z użyciem czujników. Samo słowo teledetekcja znaczy: tele – zdalna, detekcja – odkrywanie sygnałów. Teledetekcja dzieli się na dwie części: teledetekcję aktywną i teledetekcję pasywną. Analizy z wykorzystaniem teledetekcji wykonuje się zarówno z ziemi, jak i z wysokości, np. z satelitów.
Teledetekcja aktywna zdefiniowana może być jako ta, w przypadku której nadawanie i odbieranie sygnałów nadanych, a następnie odbitych przez dany obiekt. Przykładem jest min.: radar – wysyłanie i odbieranie mikrofali.
Z drugiej strony teledetekcja pasywna to odbieranie sygnałów nadawanych przez badany obiekt. Tutaj za przykład posłużyć może niepozorne robienie zdjęć. Fotografia jest przeto niczym innym, jak uwiecznieniem odbijanego światła przez obiekty, jakim wykonuje się zdjęcie.

W tej chwili, po podaniu owych przykładów, natychmiastowo pojęcie teledetekcji nabiera jaśniejszego kształtu i da się zauważyć, iż systematycznie stykamy się z nią każdego dnia. Jeśli nie każdy, to na 100% część z nas. Teledetekcja daje możliwość eksplorowanie miejsc, do których ludzie sami nie mają szansy się zbliżyć albo takie zbliżenie jest bardzo trudne.

Do czego wykorzystuje się teledetekcję?

Teledetekcja stosowana jest w wielu przypadkach części życia. Korzystają z niej zarówno naukowcy, jak i ludzie korzystający z wymyślonych w efekcie ich pracy narzędzi. Jest wykorzystywana dla przykładu w:
– robotyce – roboty wykorzystują czujniki, w efekcie czego, potrafią zobrazować sobie otoczenie
– przemyśle samochodowym – samodzielne auta przyszłości będą mogły jeździć dzięki rozmaitego typu detektorom
– wojskowości – badanie, co znajduje się w budynku, który ma zostać zaatakowany
– badaniu środowiska naturalnego – zakres badań jest tak wielki, że zostanie omówiony w kolejnym akapicie.

Co nam daje teledetekcja środowiska naturalnego?

Dzięki teledetekcji realne jest dokładniejsze analizowanie i eksplorowanie kuli ziemskiej. Podobnie jej terenów, jak i powietrza. Teledetekcja środowiska naturalnego umie dać nam odpowiedź na np., tego gatunku kwestie:
– jak ukształtowana jest ziemia, np. w obszarze ziemi, gdzie ludzkość nie dotarła lub np. na dnie jeziora czy dla odmiany na pozostałych planetach
– jak bardzo zanieczyszczona jest atmosfera na wyznaczonym terenie, możliwe jest to poprzez przeanalizowanie gęstości pyłów w powietrzu
– jak wygląda stan flory na danym obszarze, także na terenach zawodnionych

Z uwagi na duże zastosowanie teledetekcji: , jest ona każdego dnia coraz bardziej obleganą dziedziną nauki. Coraz więcej uczelni otwiera kierunki a także kursy szkolące fachowców w tej materii. Z jednej strony daje to coraz większe postępy w tej dziedzinie, co z kolei napędza popyt na używanie teledetekcji, z uwagi na coraz większe możliwości techniczne i zakres zastosowania.